Текущи съобщения от раздел "Бюджет"

Относно: Експерт: Прикачен файл

Бюджет на Регионално управление на образованието - Плевен за 2022 година

Михайлова, Маргарита изтегли

Програмен отчет на Регионално управление на образованието - Плевен към 31.12.2021 г.

Михайлова, Маргарита изтегли

Бюджет за 2021 г. на Регионално управление на образованието - Плевен, утвърден със Заповед № РД09-637/12.03.2021 г. на министъра на образованието и науката

Михайлова, Маргарита изтегли

Програмен отчет на Регионално управление на образованието - Плевен към 31.12.2020 г.

Михайлова, Маргарита изтегли

Бюджет за 2020 г. на Регионално управление на образованието - Плевен, утвърден със Заповед № РД09-673/25.03.2020 г. на министъра на образованието и науката

Михайлова, Маргарита изтегли

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2019 г.

Михайлова, Маргарита изтегли

Програмен отчет на Регионално управление на образованието - Плевен към 31.12.2019 г.

Михайлова, Маргарита изтегли

Бюджет за 2019 г. на Регионално управление на образованието - Плевен, утвърден със Заповед № РД 09-853/20.03.2019 г. на министъра на образованието и науката

Михайлова, Маргарита изтегли
Брой страници: 3