Текущи "Хроники на образованието"

Дата на публикуване:29.10.2021г.

Информация за образователната система в сферата на средното образование в област Плевен през учебната 2021-2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:29.10.2020г.

Регистър на закритите образователни институции в област Плевен

     Прочети
Дата на публикуване:29.10.2020г.

Информация за образователната система в сферата на средното образование в област Плевен през учебната 2020-2021 година

     Прочети
Дата на публикуване:28.11.2019г.

Информация за образователната система в сферата на средното образование в област Плевен през учебната 2019-2020 година

     Прочети
Дата на публикуване:19.11.2018г.

Информация за образователните институции в област Плевен през учебната 2018/2019 година

     Прочети