Текущи съобщения от раздел "Контролна дейност"

Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
15.09.2022г. 26.10.2021г.

План за дейността на Регионално управление на образованието - Плевен за учебната 2021/2022 година

Михайлова, Маргарита изтегли
11.09.2022г. 26.10.2021г.

Отчет за дейността на Регионално управление на образованието - Плевен за учебната 2020/2021 година

Михайлова, Маргарита изтегли
30.11.2022г. 18.10.2021г.

В изпълнение на дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, Дейност 4 „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование“ на 05.10.2021 г. в гр. Плевен, с организатор  ДГ „Незабравка“ гр. Плевен и на 08.10.2021 г. в гр. Кнежа, с организатор ДГ „Мечо Пух“ гр. Кнежа, се проведоха мотивационни кампании за родители на деца от уязвими групи.

В мотивационните кампании се включиха повече от 120 родители, представители на заинтересованите страни, представители на педагогическия и непедагогически персонал, участващи активно в проектните дейности.

Мотивационните срещи преминаха при активност от всички участници, с основна цел – осъзнаване на необходимостта от приобщаване на децата от ранна детска възраст в системата на предучилищното образование и тяхната подготовка за училищно образование.

Додова, Маруся изтегли