Текущи "Коронавирус/ОРЕС"

Дата на публикуване:23.11.2021г.
    Подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда
     Прочети
Дата на публикуване:18.10.2021г.
Министерство на образованието и науката публикува в приоритетна област "Работа с ученици със СОП в ОРЕС"  добри практики на педагогически специалисти от ЦСОП "П.Р.Славейков"- гр. Плевен  в контекста на обучението от разстояние в електронна среда 
 
     Прочети
Дата на публикуване:10.09.2021г.

Три образователни институции  от област Плевен получават първите свидетелства от Министерството на образованието и науката (МОН) за отговорно отношение към опазване на живота и здравето и проявена гражданска позиция.

     Прочети
Дата на публикуване:02.09.2021г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

     Прочети
Дата на публикуване:02.09.2021г.

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

     Прочети