Раздел "Декларации по ЗПУКИ"

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че е дадено съгласие), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. №
Покажи детайли Център за кариерно ориентиране гр.Плевен - кариерен консултант Мариета Асенова Петкова 15.09.2017г. 471/15.09.2017 г.
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 15.09.2017г. № 470/15.09.2017 г.
Старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Плевен Весела Тодорова Йотова 10.08.2017г. № РД-15-8197/10.08.2017 г.
Старши експерт по чужд език и майчин език в РУО - Плевен Светослава Георгиева Илиева 02.03.2017г. № РД-16-2039/02.03.2017 г.
Старши експерт ОСО в РИО - Плевен Цветомира Филадинова Добрева 18.11.2013г. №РД-16-11730/18.11.2013 г.
Покажи детайли СУ "Хр. Ботев",г.Никопол, община Никопол-директор Иван Стоилов Павлов 07.08.2017г. № 467/07.08.2017 г.
Покажи детайли ОУ "Валери Петров",г.Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 28.06.2017г. № 465/28.06.2017 г.
ПГ по механоелектротехника,г.Плевен, община Плевен-директор Росен Мишев Хаджиев 03.01.2017г. 455/03.01.2017 г.
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Ставерци, община Долна Митрополия-директор Йонета Маринова Николова 09.01.2017г. 456/09.01.2017 г.
Покажи детайли НУ "Единство",г.Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 27.03.2017г. 463/27.03.2017 г.
Регионално управление на образованието - Плевен; старши експерт по организация на средното образование Керанка Иванова Миркова 21.12.2016г. № РД-16-14124/ 21.12.2016 г.
Регионален инспекторат по образованието - Плевен; старши експерт по анализ на информацията Добромир Ангелов Петков 23.03.2015г. № РД-16-3615/23.03.2015 г.
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",с.Радомирци, община Червен бряг-директор Сибин Ангелов Михайлов 29.09.2015г. 402/29.09.2015 г.
Покажи детайли ПГМЕТ "Девети май",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Емил Дончев Тодоров 08.02.2012г. 326/08.02.2012 г.
СОУ "Стоян Заимов",г.Плевен, община Плевен-директор Анни Климентова Петкова 01.08.2016г. 447/11.08.2016 г.
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Мечка, община Плевен-директор Цветислава Благоева Симеонова 29.07.2016г. 444/29.07.2016 г.
Покажи детайли СОУ "Пейо Яворов",г.Плевен, община Плевен-директор Руси Николов Русев 29.07.2016г. 441/29.07.2016 г.
Покажи детайли ОУ "Йордан Йовков",г.Плевен, община Плевен-директор Тодор Йорданов Трайков 29.07.2016г. 440/29.07.2016 г.
СОУ "КРУМ ПОПОВ",г.Левски, община Левски-директор Валентина Дженева Райкова 29.07.2016г. 439/29.07.2016 г.
Покажи детайли ОУ "КлиментОхридски",с.Крушовене, община Долна Митрополия-директор Силвия Диянова Петрова 29.07.2016г. 437/29.07.2016 г.
Покажи детайли ПГ по лозарство и винарство "Ал. Стамболийски",г.Плевен, община Плевен-директор Геновева Савчева Николова 28.07.2016г. 431/28.07.2016 г.
ОСО,г.Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 11.07.2016г. 430/11.07.2016 г.
Покажи детайли ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",г.Плевен, община Плевен-директор Багрян Кръстев Йорданов 29.07.2016г. 435/29.07.2016 г.
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Брест, община Гулянци-директор Мария Любенова Замфирова 29.07.2016г. 442/29.07.2016 г.
ПГМЕТ "Хр.Смирненски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Николай Александров Бачийски 29.07.2016г. 432/29.07.2016 г.
Покажи детайли СПВУИ "Христо Ботев",с.Подем, община Долна Митрополия-директор Нина Светославова Атанасова 09.05.2016г. 412/09.05.2016 г.
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски",с.Ореховица, община Долна Митрополия-директор Здравко Михайлов Пенев 29.07.2016г. 443/29.07.2016 г.
Покажи детайли ОУ "Хр. Ботев",с.Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 04.07.2016г. 429/04.07.2016 г.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Търнене, община Плевен-директор Поля Йорданова Блажева 11.08.2015г. 393/11.08.2015 г.

община Плевен, г.Плевен, НУ "Патриарх Евтимий"- директор

Рени Стойчева Кръстева

29.01.2014г. 371/29.01.2014 г.
община Белене, г.Белене, ОДК- директор Диляна Илиева Спиридонова 24.01.2014г. 363/24.01.2014 г,
община Кнежа, г.Кнежа, ОУ "Васил Левски"- директор Таня Костадинова Цуцуманова 24.01.2014г. 367/24.01.2014 г.
община Кнежа, г.Кнежа, НУ "Кнежица"- директор Анатоли Тодоров Драшански 24.01.2014г. 365/24.01.2014 г.
Покажи детайли община Кнежа, с.Еница, ОУ "Васил Левски"- директор Христина Иванова Горнишка 04.08.2015г. 392/04.08.2015 г.
Покажи детайли ОУ "Хр. Ботев",с.Глава, община Червен бряг-директор Весела Петрова Симеонова 07.09.2016г. 452/07.09.2016 г.
община Долни Дъбник, г.Долни Дъбник, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"- директор Ваня Кирилова Петкова-Йотова 24.01.2014г. 369/24.01.2014 г.
Покажи детайли ПГ "Захарий Зограф",г.Плевен, община Плевен-директор Иванка Митева Колева 25.11.2013г. 360/25.11.2013 г.
община Гулянци, г.Гулянци, СОУ "Хр.Смирненски"- директор Емилия Владимирова Петрушева 29.07.2016г. 436/29.07.2016 г.
Ст. експерт по анализ на информацията в РИО - Плевен Росица Димова Петкова 02.07.2013г. РД-15-7369/02.07.2013
Покажи детайли община Долни Дъбник, г.Долни Дъбник, СОУ"Христо Ботев"- директор Тошко Борисов Гетов 09.03.2009г. 234/09.03.2009 г.
Главен счетоводител в РИО - Плевен Виолин Валентинов Стоянов 01.04.2013г. РД-16-3718/02.04.2013 г.
Регионален инспекторат по образованието - Плевен - старши експерт по обществени науки Кремена Христова Пъшева 15.11.2010г. 8471/15.11.2010
Център за кариерно ориентиране гр.Плевен - кариерен консултант Миглена Станимирова Митева 22.02.2016г. 406/22.02.2016 г.
Център за кариерно ориентиране гр.Плевен - кариерен консултант Анелия Асенова Караджова 22.02.2016г. 408/22.02.2016 г.
Център за кариерно ориентиране гр.Плевен - кариерен консултант Корнелия Иванчева Пенева 22.02.2016г. 410/22.02.2016 г.
Ръководител на Център за кариерно ориентиране гр.Плевен Кирил Симеонов Миланов 22.02.2016г. 405/22.02.2016 г.
Покажи детайли община Долни Дъбник, с.Горни Дъбник, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- директор Йонита Василева Йотова 26.01.2009г. 94/27.01.2009
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Пелишат, община Плевен-директор Петя Стефанова Хаджиева 06.02.2009г. 163/06.02.2009
Покажи детайли община Червен бряг, г.Червен бряг, ПГХТ "Юрий Гагарин"- директор Лиза Маринова Ценова 09.02.2012г. 333/09.02.2012
община Плевен, г.Плевен, УСШ- директор Ивайло Серьожев Лазаров 26.01.2009г. 88/26.01.2009 г.
Покажи детайли ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров",г.Плевен, община Плевен-директор Калин Цветанов Йончев 09.02.2012г. 332/09.02.2012
община Гулянци, с.Гиген, СОУ "Асен Златаров"- директор Николина Богомилова Маркова 01.09.2009г. 01.09.2009
Старши експерт по математика, информатика и ИТ в РИО - Плевен Павел Николов Петров 25.07.2013г. РД-16-8359/25.07.2013
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",с.Дисевица, община Плевен-директор Анелия Димитрова Влахова 27.01.2009г. 100/27.01.2009
Шофьор - домакин в РИО - Плевен Анелин Борисов Николов 02.02.2009г.
Старши експерт по предучилищно възпитание в РИО Плевен Маруся Георгиева Додова 05.01.2009г. 142/12.01.2009
Старши експерт по ИО в РИО - Плевен Маргарита Георгиева Михайлова 09.01.2009г. 146/12.01.2009
Старши експерт ОСО в РИО - Плевен Снежана Йорданова Георгиева 14.01.2009г. 183/14.01.2009
Старши експерт ФВС в РИО - Плевен Огнян Първанов Пешев 10.01.2009г. 137/12.01.2009
Старши експерт ПО в РИО - Плевен Цветанка Тончева Тончева 10.01.2009г. 136/12.01.2009
Старши експерт по БЕЛ в РИО - Плевен Нина Иванова Димчева 12.01.2009г. 163/13.01.2009
Технически сътрудник - касиер в РИО - Плевен Бияна Йорданова Маринова 12.01.2009г. 289/21.01.2009
Старши специалист "Човешки ресурси" в РИО - Плевен Наташа Мартинова Винчева 12.01.2009г. 286/21.01.2009
Старши юрисконсулт в РИО - Плевен Марта Цанчева Костадинова 12.01.2009г. 160/13.01.2009
Регионален инспекторат по образованието - Плевен - началник на отдел АПФСИО Свобода Николова Анзърова 14.02.2011г.
Регионален инспекторат по образованието - Плевен - началник Албена Георгиева Тотева 03.12.2009г. 3810/03.12.2009
Покажи детайли община Кнежа, г.Кнежа, ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ"- директор Светлана Господинова Калапишева 15.02.2012г. 335/15.02.2012
община Никопол, г.Никопол, ОДК- директор Вилиян Илиев Великов 17.02.2009г. 184/17.02.2009
Покажи детайли община Никопол, с.Новачене, ОУ "П. Евтимий"- директор Нино Славев Великов 23.12.2008г. 84/26.01.2009
Покажи детайли община Долна Митрополия, г.Тръстеник, СОУ "Евлоги Георгиев"- директор Малинка Христова Хараламбиева 04.03.2009г. 198/04.03.2009
Покажи детайли община Долна Митрополия, г.Долна Митрополия, СОУ "Васил Априлов"- директор Цветанка Маринова Митева 04.03.2009г. 194/04.03.2009
Покажи детайли община Долна Митрополия, с.Комарево, ОУ "Хр. Ботев"- директор Людмила Гаврилова Петкова 26.01.2009г. 87/26.01.2009
Покажи детайли община Долна Митрополия, с.Горна Митрополия, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- директор Диана Христова Тоткова 27.01.2009г. 97/27.01.2009
община Белене, г.Белене, ОУ "В.Левски"- директор Румяна Цветанова Богданова 13.04.2010г. 276/13.04.2010 г.
Покажи детайли община Левски, г.Левски, ПГСС "Никола Й.Вапцаров"- директор инж. Йордан Александров Димитров 19.01.2009г. 76/19.01.2009
Покажи детайли община Левски, с.Българене, ОУ "Хр.Ботев"- директор Мирела Борисова Пантелеева 09.02.2009г. 168/09.02.2009
Покажи детайли община Долни Дъбник, г.Долни Дъбник, ПУИ "А.Киселинчев"- директор Татяна Начкова Митева 14.01.2009г. 177/14.01.2009
Покажи детайли община Долни Дъбник, с.Садовец, ОУ "Христо Ботев"- директор Весела Атанасова Петкова 09.11.2011г. 322/09.11.2011
Покажи детайли община Пордим, г.Пордим, СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- директор Емилия Илиева Василева 10.11.2011г. 323/10.11.2011
ОУ "А. Константинов",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Ганка Нинова Василева 15.06.2012г. 339/15.06.2012
Покажи детайли община Червен бряг, г.Червен бряг, ОУ "Хр.Смирненски"- директор Светозар Георгиев Милчев 06.03.2009г. 221/06.03.2009
Покажи детайли ПГ по подемна строителна и транспортна техника "Георги Раковски",г.Плевен, община Плевен-директор Соня Парашкевова Йорданова 09.02.2012г. 331/09.02.2012
Покажи детайли ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,г.Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 08.02.2012г. 330/08.02.2012
Регионален инспекторат по образованието - Плевен - Старши експерт по природни науки и екология Катя Аспарухова Трифонова 05.01.2009г. 306/22.01.2009
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",г.Славяново, община Плевен-директор Радостина Стефанова Болнова 15.05.2017г. 464/15.05.2017
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Бръшляница, община Плевен-директор Веселинка Георгиева Николова 30.01.2009г. 127/30.01.2009
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Николаево, община Плевен-директор Ирена Венелинова Чуховска 09.11.2015г. 404/09.11.2015
ОУ "Св. Климент Охридски",с.Буковлък, община Плевен-директор Теодора Иванова Влахова-Петрова 04.03.2009г. 202/04.03.2009
ОУ "Отец Паисий",с.Опанец, община Плевен-директор Виктория Иванова Кунова 04.03.2009г. 204/04.03.2009
ОУ "Лазар Станев",г.Плевен, община Плевен-директор Марияна Димитрова Туцева 05.02.2009г. 152/05.02.2009
Покажи детайли ОУ "Вaсил Левски",г.Плевен, община Плевен-директор Таня Николова Тонева 04.03.2009г. 208/04.03.2009
Покажи детайли община Левски, с.Асеновци, ОУ "Хр.Ботев"- директор Ваня Стефанова Толева 30.01.2009г. 141/30.01.2009 г.
Покажи детайли община Червен бряг, г.Койнаре, СОУ "Хр. Смирненски"- директор Даниела Иванова Цоньовска 26.07.2010г. 299/26.07.2010 г.
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",с.Беглеж, община Плевен-директор Калинка Христова Борисова 15.07.2010г. 291/15.07.2010 г.
НУ "Христо Ботев",г.Плевен, община Плевен-директор Цветелин Ненчев Горанов 22.07.2014г. 376/22.07.2014 г.
Покажи детайли ОУ "Антон Страшимиров",с.Бохот, община Плевен-директор Теменужка Христова Маринова 19.10.2009г. 270/19.10.2009 г.
община Кнежа, г.Кнежа, СОУ "Неофит Рилски"- директор Веселка Георгиева Колдашка 17.09.2009г. 262/17.09.2009 г.
община Кнежа, г.Кнежа, ОУ "Отец Паисий"- директор Стефчо Иванов Малкодански 27.05.2010г. 278/27.05.2010 г.
Покажи детайли община Долна Митрополия, с.Ставерци, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- директор Миглена Цветанова Минова 26.07.2010г. 297/26.07.2010 г.
Покажи детайли община Долна Митрополия, с.Божурица, ОУ "Хр. Ботев"- директор Мирена Тодорова Георгиева 09.02.2009г. 165/09.02.2009 г.
община Белене, г.Белене, ПГЯЕ "М.С.Кюри"- директор Мая Прокопиева Гъркова 25.06.2010г. 281/25.06.2010 г.
СОУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ ",г.Белене, община Белене-директор Анелия Атанасова Генова 29.07.2016г. 434/29.07.2016 г.
Покажи детайли ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване,г.Плевен, община Плевен-директор Невена Николова Арабаджиева 25.06.2010г. 283/25.06.2010 г.
Покажи детайли община Искър, г.Искър, СОУ "Хр.Смирненски"- директор Мирослав Георгиев Шетовски 04.03.2009г. 196/04.03.2009 г.
Покажи детайли община Искър, с.Долни Луковит, ОУ"Васил Левски"- директор Искра Цветанова Въчковска 10.02.2009г. 176/10.02.2009 г.
Покажи детайли община Искър, с.Писарово, НУ "Хр. Ботев"- директор Андриан Василев Русанов 01.09.2016г. 450/01.09.2016 г.
Покажи детайли община Левски, с.Обнова, ОУ "Н.Рилски"- директор Маргарита Стефанова Тодорова 18.09.2009г. 263/18.09.2009 г.
Покажи детайли община Левски, г.Левски, ОУ "М.Горки"- директор Даниела Ценкова Георгиева 24.09.2009г. 265/24.09.2009 г.
ПГСС "Проф. Иван Иванов",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Галя Иванова Денева - Кръстева 28.08.2015г. 399/28.08.2015 г.
Покажи детайли община Долни Дъбник, с.Градина, ОУ "Н. Рилски"- директор Николай Дучев Драганов 28.01.2009г. 107/29.01.2009 г.
Покажи детайли община Долни Дъбник, с.Петърница, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- директор Анета Атанасова Николова 30.01.2009г. 137/30.01.2009 г.
Покажи детайли община Пордим, с.Вълчитрън, ОУ"Н.Й. Вапцаров"- директор Детелин Маринов Лунголов 16.12.2008г. 37/05.01.2009 г.
община Червен бряг, с.Чомаковци, ПГЗС " АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"- директор Виолета Георгиева Николова 29.06.2015г. 389/29.06.2015 г.
Покажи детайли ТГ "В. Е. АПРИЛОВ",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Виолета Здравкова Георгиева 28.08.2015г. 398/28.08.2015 г.
Покажи детайли община Червен бряг, г.Червен бряг, СОУ "Д-р Петър Берон"- директор Емил Лалов Горанов 09.02.2009г. 167/09.02.2009 г.
Покажи детайли община Червен бряг, с.Рупци, ОУ "Христо Ботев"- директор Мадлена Димитрова Драгиева 05.01.2009г. 20/05.01.2009 г.
Покажи детайли община Червен бряг, с.Чомаковци, ОУ "Христо Ботев"- директор Маринела Бенова Вълчанова 05.01.2009г. 22/05.01.2009 г.
ЦРД,г.Плевен, община Плевен-директор Йорданка Петрова Крумова 11.03.2009г. 242/11.03.2009 г.
ЦУТНТ,г.Плевен, община Плевен-директор Иван Георгиев Николов 29.04.2014г. 374/ 29.04.2014 г.
Покажи детайли община Плевен, г.Плевен, РЦПИОВДУСОП- директор Силвия Стоянова Николова 10.03.2009г. 240/10.03.2009 г.
Покажи детайли община Плевен, г.Плевен, ПУ "П.Р.Славейков"- директор Милен Иванов Наков 15.01.2009г. 258/19.01.2009 г.
ПГ по туризъм "Алеко Константинов",г.Плевен, община Плевен-директор Малинка Димитрова Маринова 14.01.2009г. 52/14.01.2009 г.
Покажи детайли ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров",г.Плевен, община Плевен-директор Наско Нейков Найденов 25.06.2010г. 289/25.06.2010 г.
Покажи детайли ПГСАГ "Никола Фичев",г.Плевен, община Плевен-директор Нелия Тодорова Йочева 13.01.2009г. 55/15.01.2009 г.
Покажи детайли ПГХВТ "Луи Пастьор",г.Плевен, община Плевен-директор Лилия Петкова Манолова 14.01.2009г. 57/15.01.2009 г.
Покажи детайли ДФСГ "Интелект",г.Плевен, община Плевен-директор Емил Кирилов Райков 04.03.2009г. 200/04.03.2009 г.
Покажи детайли СОУ "Христо Смирненски",г.Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 28.01.2009г. 106/28.01.2009 г.
Покажи детайли СОУ "Иван Вазов",г.Плевен, община Плевен-директор Димитър Якимов Митев 17.02.2009г. 186/17.02.2009 г.
Покажи детайли СОУ "Анастасия Димитрова",г.Плевен, община Плевен-директор Тончо Христов Върбанов 15.09.2009г. 260/15.09.2009 г.
Покажи детайли Гимназия с преподаване на чужди езици,г.Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 05.01.2009г. 27/05.01.2009 г.
Покажи детайли община Кнежа, с.Бреница, ОУ "Христо Ботев"- директор Веселка Георгиева Мирковска 30.01.2009г. 135/30.01.2009 г.
Покажи детайли Математическа гимназия "Гео Милев",г.Плевен, община Плевен-директор Ирена Борисова Петрова 28.01.2009г. 114/29.01.2009 г.
Прогимназия "Цветан Спасов",г.Плевен, община Плевен-директор Лилия Маринова Борисова 05.03.2009г. 214/05.03.2009 г.
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 19.08.2015г. 395/19.08.2015 г.
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски",г.Плевен, община Плевен-директор Tатяна Михайлова Христова 05.01.2009г. 41/06.01.2009 г.
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон",г.Плевен, община Плевен-директор Ваня Георгиева Дражева 20.05.2009г. 255/20.05.2009 г.
Покажи детайли ОУ "Н. Й. Вапцаров",г.Плевен, община Плевен-директор Любка Иванова Симеонова 05.01.2009г. 43/06.01.2009 г.
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",с.Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 26.01.2009г. 91/26.01.2009 г.
Покажи детайли НУ "Св. св. Кирил и Методий",г.Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 30.01.2009г. 130/30.01.2009 г.
НУ "Отец Паисий",г.Плевен, община Плевен-директор Иван Стефанов Вълков 30.04.2009г. 253/30.04.2009 г.