Раздел "Декларации по ЗПКОНПИ"

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ в Excel. За да изтеглите файла кликнете тук

Регистър на неподадени в срок декларации по ЗПКОНПИ. За да изтеглите файла кликнете тук

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. № По чл. 35, ал. 1, точкa:
Покажи детайли ПГССТ "Никола Й. Вапцаров",град Левски, община Левски-директор Йордан Александров Димитров 28.04.2022г. 605/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗС "Александър Стамболийски",село Чомаковци, община Червен бряг-директор Виолета Георгиева Николова 29.04.2022г. 604/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",село Дисевица, община Плевен-директор Анелия Димитрова Влахова 03.05.2022г. 603/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Единство",град Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 04.05.2022г. 602/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЯЕ "М.С.Кюри",град Белене, община Белене-директор Мая Прокопиева Гъркова 03.05.2022г. 601/04.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,град Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 03.05.2022г. 600/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Лазар Станев",град Плевен, община Плевен-директор Мариана Димитрова Туцева 03.05.2022г. 599/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ДФСГ "Интелект",град Плевен, община Плевен-директор Емил Кирилов Райков 03.05.2022г. 598/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Априлов",град Долна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Цветанка Маринова Митева 03.05.2022г. 597/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Пелишат, община Плевен-директор Петя Стефанова Хаджиева 03.05.2022г. 596/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Горна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Диана Христова Тоткова 02.05.2022г. 595/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цонова Тодорова 03.05.2022г. 594/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСАГ "Никола Фичев",град Плевен, община Плевен-директор Нелия Тодорова Йочева 02.05.2022г. 593/03.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Йордан Йовков",град Плевен, община Плевен-директор Тодор Йорданов Трайков 29.04.2022г. 592/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров",град Плевен, община Плевен-директор Наско Нейков Найденов 26.04.2022г. 591/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Бреница, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Мирковска 28.04.2022г. 590/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Патриарх Евтимий",село Новачене, община Никопол-директор Нино Славев Великов 27.04.2022г. 589/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Петърница, община Долни Дъбник-директор Анета Атанасова Николова 29.04.2022г. 588/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Валери Петров",град Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 28.04.2022г. 587/29.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Цветан Спасов",град Плевен, община Плевен-директор Филип Величков Иванов 27.04.2022г. 586/28.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Нeофит Рилски",село Градина, община Долни Дъбник-директор Николай Дучев Драганов 28.04.2022г. 585/28.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,град Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 28.04.2022г. 584/28.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Леда Милева",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Начкова Митева 18.04.2022г. 583/28.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Петко Р. Славейков",град Плевен, община Плевен-директор Милен Иванов Наков 27.04.2022г. 582/27.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС "Проф. Иван Иванов",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Иванова Давчева 26.04.2022г. 581/27.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - встъпителна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГПСТТ "Г.С.Раковски",град Плевен, община Плевен-директор Соня Парашкевова Йорданова 27.04.2022г. 580/27.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",село Беглеж, община Плевен-директор Светослав Атанасов Георгиев 26.04.2022г. 579/27.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Горни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Юлия Симеонова Ангелова 26.04.2022г. 578/26.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГХВТ "Луи Пастьор",град Плевен, община Плевен-директор Лилия Петкова Манолова 26.04.2022г. 577/26.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗ "Стефан Цанов",град Кнежа, община Кнежа-директор Светлана Господинова Калапишева 26.04.2022г. 576/26.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",град Славяново, община Плевен-директор Радостина Стефанова Болнова 21.04.2022г. 575/26.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 25.04.2022г. 574/26.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Захарий Зограф",град Плевен, община Плевен-директор Калин Андреев Петков 21.04.2022г. 573/21.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Чомаковци, община Червен бряг-директор Маринела Бенова Вълчанова 20.04.2022г. 572/20.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Пейо Яворов",град Плевен, община Плевен-директор Руси Николов Русев 20.04.2022г. 571/20.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Божурица, община Долна Митрополия-директор Мирена Тодорова Георгиева 20.04.2022г. 570/20.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 19.04.2022г. 569/19.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Стоян Заимов",град Плевен, община Плевен-директор Анни Климентова Петкова 19.04.2022г. 568/19.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",село Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 19.04.2022г. 567/19.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. св. Кирил и Методий",град Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 18.04.2022г. 566/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Глава, община Червен бряг-директор Мариана Георгиева Грънчарова 18.04.2022г. 565/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Крум Попов",град Левски, община Левски-директор Валентинка Дженева Райкова 18.04.2022г. 564/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",град Плевен, община Плевен-директор Иван Стефанов Вълков 18.04.2022г. 563/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Максим Горки",град Левски, община Левски-директор Даниела Ценкова Георгиева 13.04.2022г. 562/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Бръшляница, община Плевен-директор Веселинка Георгиева Николова 18.04.2022г. 561/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по лозарство и винарство "Ал. Стамболийски",град Плевен, община Плевен-директор Геновева Савчева Николова 15.04.2022г. 560/18.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Неофит Рилски",град Кнежа, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Колдашка 14.04.2022г. 559/14.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 11.04.2022г. 558/14.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",град Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 12.04.2022г. 557/12.04.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по туризъм "Алеко Константинов",град Плевен, община Плевен-директор Малинка Димитрова Малинова 14.03.2022г. 556/14.03.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - ежегодна т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Отец Паисий",село Радомирци, община Червен бряг-директор Цветелина Петрова Вълова 28.09.2021г. 549/29.09.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Нели Петрова Дошмановска 28.09.2021г. 548/29.09.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Леда Милева",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Начкова Митева 16.08.2021г. 545/26.08.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. Св. Кирил и Методий",град Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 25.08.2021г. 544/26.08.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли МГ "Гео Милев",град Плевен, община Плевен-директор Ирена Борисова Петрова 07.03.2022г. 555/07.03.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - встъпителна т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Ани Илиянова Димитрова 02.03.2022г. 553/02.03.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - встъпителна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Рупци, община Червен бряг-директор Мадлена Димитрова Драгиева 01.03.2022г. 552/02.03.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - освобождаване т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Рупци, община Червен бряг-директор Стоян Николов Радков 17.02.2022г. 551/18.02.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - встъпителна т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",село Беглеж, община Плевен-директор Светослав Атанасов Георгиев 23.06.2021г. 540/23.06.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",град Плевен, община Плевен-директор Цветелин Ненчев Горанов 14.05.2021г. 538/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Св.Св.Кирил и Методий",град Пордим, община Пордим-директор Емилия Илиева Василева 14.05.2021г. 536/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Йордан Йовков",град Плевен, община Плевен-директор Тодор Йорданов Трайков 13.05.2021г. 535/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Евлоги Георгиев",град Тръстеник, община Долна Митрополия-директор Валентина Иванова Велкова 13.05.2021г. 534/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",град Койнаре, община Червен бряг-директор Даниела Иванова Цоньовска 13.05.2021г. 532/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Кнежица",град Кнежа, община Кнежа-директор Анатоли Тодоров Драшански 13.05.2021г. 531/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГХТ "Юрий Гагарин",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Лиза Маринова Ценова 13.05.2021г. 530/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Иван Вазов",град Плевен, община Плевен-директор Димитър Якимов Митев 13.05.2021г. 529/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон",град Плевен, община Плевен-директор Ваня Георгиева Дражева 12.05.2021г. 528/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Асеновци, община Левски-директор Александър Трифонов Александров 12.05.2021г. 527/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Леда Милева",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Начкова Митева 12.05.2021г. 526/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Неофит Рилски",село Обнова, община Левски-директор Ваня Димитрова Радева 12.05.2021г. 525/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Христо Ботев",село Мечка, община Плевен-директор Цветислава Благоева Симеонова 12.05.2021г. 524/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Асен Златаров",село Гиген, община Гулянци-директор Николина Богомилова Маркова 12.05.2021г. 523/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски",град Плевен, община Плевен-директор Татяна Михайлова Христова 12.05.2021г. 522/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,град Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 12.05.2021г. 521/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Вaсил Левски",град Плевен, община Плевен-директор Таня Николова Тонева 12.05.2021г. 519/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. Св. Кирил и Методий",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Ваня Кирилова Петкова-Йотова 11.05.2021г. 518/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Лазар Станев",град Плевен, община Плевен-директор Марияна Димитрова Туцева 11.05.2021г. 517/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Търнене, община Плевен-директор Поля Йорданова Блажева 11.05.2021г. 516/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ДФСГ "Интелект",град Плевен, община Плевен-директор Емил Кирилов Райков 11.05.2021г. 515/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Общоградско средношколско общежитие,град Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 11.05.2021г. 514/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",град Искър, община Искър-директор Мирослав Георгиев Шетовски 11.05.2021г. 513/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 11.05.2021г. 512/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Антон Страшимиров",село Бохот, община Плевен-директор Теменужка Христова Маринова 11.05.2021г. 511/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Захарий Зограф",град Плевен, община Плевен-директор Калин Андреев Петков 11.05.2021г. 510/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Стоян Заимов",град Плевен, община Плевен-директор Анни Климентова Петкова 11.05.2021г. 509/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров",град Плевен, община Плевен-директор Калин Цветанов Йончев 11.05.2021г. 508/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски",село Буковлък, община Плевен-директор Теодора Иванова Влахова-Петрова 10.05.2021г. 507/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по механоелектротехника,град Плевен, община Плевен-директор Цветелина Иванова Стойкова 10.05.2021г. 506/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Регионален център за подпомагане процеса на приобщаващо образование,град Плевен, община Плевен-директор Силвия Стоянова Николова 10.05.2021г. 505/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,град Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 10.05.2021г. 503/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Тошко Борисов Гетов 10.05.2021г. 503/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване,град Плевен, община Плевен-директор Невена Николова Арабаджиева 10.05.2021г. 502/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Садовец, община Долни Дъбник-директор Весела Атанасова Петкова 10.05.2021г. 501/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Българене, община Левски-директор Мирела Борисова Пантелеева 10.05.2021г. 500/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗ "Стефан Цанов",град Кнежа, община Кнежа-директор Свелана Господинова Калапишева 10.05.2021г. 499/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Математическа гимназия "Гео Милев",град Плевен, община Плевен-директор Ирена Борисова Петрова 07.05.2021г. 498/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Божурица, община Долна Митрополия-директор Мирена Тодорова Георгиева 07.05.2021г. 497/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Пейо Яворов",град Плевен, община Плевен-директор Руси Николов Русев 07.05.2021г. 496/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",село Еница, община Кнежа-директор Мая Георгиева Бусерска 07.05.2021г. 495/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Бреница, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Мирковска 07.05.2021г. 494/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",град Плевен, община Плевен-директор Иван Стефанов Вълков 07.05.2021г. 493/07.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Валери Петров",град Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 05.05.2021г. 492/05.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Горна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Диана Христова Тоткова 05.05.2021г. 491/05.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Горни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Юлия Симеонова Ангелова 05.05.2021г. 490/05.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",град Белене, община Белене-директор Румяна Цветанова Богданова 05.05.2021г. 489/05.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСАГ "Никола Фичев",град Плевен, община Плевен-директор Нелия Тодорова Йочева 05.05.2021г. 488/05.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Брест, община Гулянци-директор Мария Любенова Замфирова 29.04.2021г. 487/29.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цонова Тодорова 29.04.2021г. 486/29.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГХВТ "Луи Пастьор",град Плевен, община Плевен-директор Лилия Петкова Манолова 28.04.2021г. 485/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМЕТ "Хр.Смирненски",град Кнежа, община Кнежа-директор Николай Александров Бачийски 28.04.2021г. 484/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Петко Р. Славейков",град Плевен, община Плевен-директор Милен Иванов Наков 28.04.2021г. 483/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 28.04.2021г. 482/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Ставерци, община Долна Митрополия-директор Миглена Цветанова Минова 28.04.2021г. 481/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Чомаковци, община Червен бряг-директор Маринела Бенова Вълчанова 28.04.2021г. 480/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Димчо Дебелянов",град Белене, община Белене-директор Анелия Атанасова Генова 28.04.2021г. 479/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГССТ "Никола Й. Вапцаров",град Левски, община Левски-директор Йордан Александров Димитров 28.04.2021г. 478/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",град Гулянци, община Гулянци-директор Емилия Владимирова Петрушева 28.04.2021г. 477/28.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",село Долни Луковит, община Искър-директор Искра Цветанова Въчковска 27.04.2021г. 476/27.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Максим Горки",град Левски, община Левски-директор Даниела Ценкова Георгиева 27.04.2021г. 475/27.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",град Славяново, община Плевен-директор Радостина Стефанова Болнова 27.04.2021г. 474/27.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 27.04.2021г. 473/27.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС "Проф. Иван Иванов",град Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Галя Иванова Денева-Кръстева 27.04.2021г. 472/27.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров",град Плевен, община Плевен-директор Наско Нейков Найденов 26.04.2021г. 471/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЯЕ "М.С.Кюри",град Белене, община Белене-директор Мая Прокопиева Гъркова 26.04.2021г. 470/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Единство",град Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 26.04.2021г. 469/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",село Дисевица, община Плевен-директор Анелия Димитрова Влахова 26.04.2021г. 467/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Пелишат, община Плевен-директор Петя Стефанова Хаджиева 26.04.2021г. 466/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",град Кнежа, община Кнежа-директор Таня Костадинова Цуцуманова 26.04.2021г. 464/26.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Нeофит Рилски",село Градина, община Долни Дъбник-директор Николай Дучев Драганов 23.04.2021г. 463/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Хр. Ботев",село Комарево, община Долна Митрополия-директор Людмила Гаврилова Петкова 23.04.2021г. 462/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Априлов",град Долна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Цветанка Маринова Митева 23.04.2021г. 461/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ВУИ "Христо Ботев",село Подем, община Долна Митрополия-директор Нина Светославова Атанасова 23.04.2021г. 460/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Глава, община Червен бряг-директор Мариана Георгиева Грънчарова 23.04.2021г. 459/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Николаево, община Плевен-директор Цветанка Христова Тодорова 23.04.2021г. 458/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски",село Ореховица, община Долна Митрополия-директор Здравко Михайлов Пенев 23.04.2021г. 457/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗС "Александър Стамболийски",село Чомаковци, община Червен бряг-директор Виолета Георгиева Николова 23.04.2021г. 456/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ТГ "В. Е. Априлов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Виолета Здравкова Георгиева 23.04.2021г. 455/23.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по лозарство и винарство "Ал. Стамболийски",град Плевен, община Плевен-директор Геновева Савчева Николова 22.04.2021г. 454/22.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",град Кнежа, община Кнежа-директор Юли Станчев Горнишки 22.04.2021г. 453/22.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Неофит Рилски",град Кнежа, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Колдашка 22.04.2021г. 452/22.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГПСТТ "Г.С.Раковски",град Плевен, община Плевен-директор Соня Парашкевова Йорданова 22.04.2021г. 451/22.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Цветан Спасов",град Плевен, община Плевен-директор Филип Величков Филипов 22.04.2021г. 450/22.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",село Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 21.04.2021г. 449/21.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМЕТ "Девети май",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Наталия Веселинова Нанкова 21.04.2021г. 448/21.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 21.04.2021г. 447/21.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "П. Евтимий",село Новачене, община Никопол-директор Нино Славев Великов 21.04.2021г. 446/21.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. св. Кирил и Методий",град Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 20.04.2021г. 445/20.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Патриарх Евтимий",град Плевен, община Плевен-директор Весела Тодорова Йотова 20.04.2021г. 444/20.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Бръшляница, община Плевен-директор Веселинка Георгиева Николова 19.04.2021г. 443/19.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Хр. Ботев",град Никопол, община Никопол-директор Иван Стоилов Павлов 19.04.2021г. 442/19.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Крум Попов",град Левски, община Левски-директор Валентинка Дженева Райкова 16.04.2021г. 441/16.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Обединено училище "Никола Й. Вапцаров",село Вълчитрън, община Пордим-директор Детелин Маринов Лунголов 16.04.2021г. 440/16.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",село Опанец, община Плевен-директор Виктория Иванова Кунова 16.04.2021г. 439/ 16.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 15.04.2021г. 438/15.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Петърница, община Долни Дъбник-директор Анета Атанасова Николова 12.04.2021г. 437/12.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Анастасия Димитрова",град Плевен, община Плевен-директор Тончо Христов Върбанов 02.04.2021г. 435/02.04.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по туризъм "Алеко Константинов",град Плевен, община Плевен-директор Малинка Димитрова Маринова 31.03.2021г. 432/31.03.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",град Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 29.03.2021г. 430/29.03.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Климент Охридски",село Крушовене, община Долна Митрополия-директор Боян Борисов Миразчийски 29.03.2021г. 429/29.03.2021 г. по чл. 38, ал. 1, т. 1 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Валери Петров",град Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 13.01.2021г. 428/13.01.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ТГ "В. Е. Априлов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Виолета Здравкова Георгиева 14.12.2020г. 427/14.12.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Българене, община Левски-директор Мирела Борисова Пантелеева 15.06.2020г. 386/15.06.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Българене, община Левски-директор Мирела Борисова Пантелеева 05.11.2020г. 425/05.11.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 4 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Глава, община Червен бряг-директор Мариана Георгиева Грънчарова 06.10.2020г. 424/06.10.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Захарий Зограф",град Плевен, община Плевен-директор Калин Андреев Петков 30.09.2020г. 423/30.09.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Николаево, община Плевен-директор Цветанка Христова Тодорова 04.09.2020г. 421/04.09.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 02.09.2020г. 420/02.09.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цонова Тодорова 28.08.2020г. 419/28.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 28.08.2020г. 418/28.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 25.08.2020г. 417/25.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМЕТ "Девети май",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Наталия Веселинова Нанкова 24.08.2020г. 416/24.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Цветан Спасов",град Плевен, община Плевен-директор Филип Величков Филипов 24.08.2020г. 414/24.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",село Николаево, община Плевен-директор Цветанка Христова Тодорова 07.08.2020г. 413/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",село Еница, община Кнежа-директор Мая Георгиева Бусерска 05.08.2020г. 411/05.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ОУ "Цветан Спасов",град Плевен, община Плевен-директор Филип Величков Филипов 04.08.2020г. 410/04.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",град Кнежа, община Кнежа-директор Юли Станчев Горнишки 04.08.2020г. 409/04.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
СУ "Евлоги Георгиев",град Тръстеник, община Долна Митрополия-директор Валентина Йорданова Велкова 04.08.2020г. 408/04.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 03.08.2020г. 407/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цанова Тодорова 03.08.2020г. 405/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",село Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 03.08.2020г. 404/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Васил Левски",село Еница, община Кнежа-директор Мая Георгиева Бусерска 03.08.2020г. 403/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Отец Паисий",град Кнежа, община Кнежа-директор Юли Станчев Горнишки 03.08.2020г. 402/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 03.08.2020г. 401/03.08.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Христо Ботев",село Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 30.07.2020г. 400/30.07.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ПГМЕТ "Девети май",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Наталия Веселинова Нанкова 30.07.2020г. 399/30.07.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 30.07.2020г. 398/30.07.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 03.02.2020г. 285/03.02.2020 г.по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",град Кнежа, община Кнежа-директор инж. Юли Станчев Горнишки 08.01.2020г. 279/08.01.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ОУ "Алеко Константинов",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Петя Георгиева Иванова 06.01.2020г. 277/06.01.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Отец Паисий",град Кнежа, община Кнежа-директор инж. Юли Станчев Горнишки 02.01.2020г. 276/02.01.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цонова Тодорова 02.12.2019г. 272/02.12.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ПГ по облекло и текстил "Христо Бояджиев",град Плевен, община Плевен-директор Цветлина Цонова Тодорова 07.11.2019г. 270/07.11.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
СУ "Крум Попов",град Левски, община Левски-директор Валентина Дженева Райкова 02.10.2019г. 266/02.10.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 4 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Захарий Зограф",град Плевен, община Плевен-директор Калин Андреев Петков 02.10.2019г. 267/02.10.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Горни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Юлия Симеонова Ангелова 04.09.2019г. 260/04.09.2019 г. по чл. 35, ал.1, т. 2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",село Горни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Юлия Симеонова Ангелова 14.08.2019г. 259/14.08.2019 г. по чл. 35, ал.1, т. 1 т.1 и т.3
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,град Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 01.08.2019г. 257/01.08.2019 г. по чл. 35, ал.1, т. 4 т.2 и т.4
НУ "Кнежица",град Кнежа, община Кнежа-директор Анатоли Тодоров Драшански 22.07.2019г. 255/22.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Максим Горки",г.Левски, община Левски-директор Даниела Ценкова Георгиева 16.07.2019г. 254/16.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",г.Искър, община Искър-директор Мирослав Георгиев Шетовски 16.07.2019г. 253/16.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Българене, община Левски-директор Мирела Борисова Пантелеева 16.07.2019г. 252/16.07.2019 г. по чл. 35, ал.1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Иван Вазов",г.Плевен, община Плевен-директор Димитър Якимов Митев 16.07.2019г. 251/16.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 15.07.2019г. 248/15.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
СУ "Д-р Петър Берон",град Червен бряг, община Червен бряг-директор Антон Стоянов Шуманов 15.07.2019г. 247/15.07.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1 т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Антон Страшимиров",с.Бохот, община Плевен-директор Теменужка Христова Маринова 16.05.2019г. 241/16.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Общоградско средношколско общежитие,г.Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 16.05.2019г. 240/16.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Обединено училище "Никола Й. Вапцаров",с.Вълчитрън, община Пордим-директор Детелин Маринов Лунголов 15.05.2019г. 239/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Асен Златаров",с.Гиген, община Гулянци-директор Николина Богомилова Маркова 15.05.2019г. 238/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор Маринела Бенова Вълчанова 15.05.2019г. 237/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",г.Славяново, община Плевен-директор Радостина Стефанова Болнова 15.05.2019г. 235/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Бреница, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Мирковска 15.05.2019г. 234/15.05.2019 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Св. св. Кирил и Методий",г.Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 08.05.2019г. 156/08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЯЕ "М.С.Кюри",г.Белене, община Белене-директор Мая Прокопиева Гъркова 07.05.2019г. 154/07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
СУ "Димчо Дебелянов",г.Белене, община Белене-директор Анелия Атанасова Генова 10.05.2019г. 165/10.05.2019 г. т.2 и т.4
ОУ "Васил Левски",г.Белене, община Белене-директор Румяна Цветанова Богданова 10.05.2019г. 173/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон",г.Плевен, община Плевен-директор Ваня Георгиева Дражева 14.05.2019г. 213/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Пелишат, община Плевен-директор Петя Стефанова Хаджиева 03.05.2019г. 152/03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Горна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Диана Христова Тоткова 13.05.2019г. 196/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий",с.Опанец, община Плевен-директор Виктория Иванова Кунова 13.05.2019г. 185/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Петко Р. Славейков",г.Плевен, община Плевен-директор Милен Иванов Наков 03.05.2019г. 150/03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Патриарх Евтимий",г.Плевен, община Плевен-директор Весела Тодорова Йотова 13.05.2019г. 183/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗ "Стефан Цанов",г.Кнежа, община Кнежа-директор Светлана Господинова Калапишева 09.05.2019г. 161/09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски",с.Ореховица, община Долна Митрополия-директор Здравко Михайлов Пенев 08.05.2019г. 159/08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров",г.Плевен, община Плевен-директор инж. Наско Нейков Найденов 08.05.2019г. 158/08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Таня Костадинова Цуцуманова 08.05.2019г. 157/08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Хр. Ботев",г.Никопол, община Никопол-директор Иван Стоилов Павлов 07.05.2019г. 155/07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по туризъм "Алеко Константинов",г.Плевен, община Плевен-директор Малинка Димитрова Маринова 07.05.2019г. 153/07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",с.Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 03.05.2019г. 151/03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",село Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 24.04.2019г. 149/24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Пейо Яворов",г.Плевен, община Плевен-директор Руси Николов Русев 24.04.2019г. 148/24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",г.Койнаре, община Червен бряг-директор Даниела Иванова Цоньовска 24.04.2019г. 147/24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМЕТ "Девети май",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор инж. Наталия Веселинова Нанкова 17.04.2019г. 145/17.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",с.Еница, община Кнежа-директор Мая Георгиева Бусерска 21.02.2019г. 142/21.02.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 13.05.2019г. 186/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Нeофит Рилски",село Градина, община Долни Дъбник-директор Николай Дучев Драганов 13.05.2019г. 187/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров",г.Плевен, община Плевен-директор Калин Цветанов Йончев 13.05.2019г. 188/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване,г.Плевен, община Плевен-директор Невена Николова Арабаджиева 13.05.2019г. 189/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Търнене, община Плевен-директор Поля Йорданова Блажева 13.05.2019г. 190/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМЕТ "Хр.Смирненски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Николай Александров Бачийски 13.05.2019г. 191/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Садовец, община Долни Дъбник-директор Весела Атанасова Петкова 13.05.2019г. 192/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Петърница, община Долни Дъбник-директор Анета Атанасова Николова 13.05.2019г. 194/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по лозарство и винарство "Ал. Стамболийски",г.Плевен, община Плевен-директор Геновева Савчева Николова 13.05.2019г. 195/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Неофит Рилски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Колдашка 13.05.2019г. 197/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Единство",г.Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 13.05.2019г. 198/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Стоян Заимов",г.Плевен, община Плевен-директор Анни Климентова Петкова 14.05.2019г. 200/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Валери Петров",г.Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 14.05.2019г. 203/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Анастасия Димитрова",г.Плевен, община Плевен-директор Тончо Христов Върбанов 14.05.2019г. 204/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",с.Дисевица, община Плевен-директор Анелия Димитрова Влахова 14.05.2019г. 207/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски",г.Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 14.05.2019г. 208/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев",с.Божурица, община Долна Митрополия-директор Мирена Тодорова Георгиева 14.05.2019г. 209/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Отец Паисий",г.Плевен, община Плевен-директор Иван Стефанов Вълков 14.05.2019г. 210/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски",г.Плевен, община Плевен-директор Татяна Михайлова Христова 14.05.2019г. 212/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 14.05.2019г. 214/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Априлов",г.Долна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Цветанка Маринова Митева 14.05.2019г. 215/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ДФСГ "Интелект",г.Плевен, община Плевен-директор Емил Кирилов Райков 14.05.2019г. 216/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по механоелектротехника,г.Плевен, община Плевен-директор инж. Цветелина Иванова Стойкова 14.05.2019г. 217/14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Крум Попов",г.Левски, община Левски-директор Валентина Дженева Райкова 15.05.2019г. 220/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Христо Ботев",г.Плевен, община Плевен-директор Цветелин Ненчев Горанов 15.05.2019г. 221/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГХТ "Юрий Гагарин",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор инж. Лиза Маринова Ценова 15.05.2019г. 224/15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Св.Св.Кирил и Методий",г.Пордим, община Пордим-директор Емилия Илиева Василева 09.05.2019г. 162/09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСАГ "Никола Фичев",г.Плевен, община Плевен-директор Нелия Тодорова Йочева 09.05.2019г. 163/09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГХВТ "Луи Пастьор",г.Плевен, община Плевен-директор инж. Лилия Петкова Манолова 10.05.2019г. 164/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Бръшляница, община Плевен-директор Веселинка Георгиева Николова 10.05.2019г. 166/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЗС "Александър Стамболийски",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор инж. Виолета Георгиева Николова 10.05.2019г. 167/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Хр. Ботев",с.Комарево, община Долна Митрополия-директор Людмила Гаврилова Петкова 10.05.2019г. 168/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Йордан Йовков",г.Плевен, община Плевен-директор Тодор Йорданов Трайков 10.05.2019г. 169/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Тошко Борисов Гетов 10.05.2019г. 170/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,г.Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 10.05.2019г. 171/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП "Леда Милева",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Начкова Митева 10.05.2019г. 172/10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,г.Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 13.05.2019г. 174/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ТГ "В. Е. Априлов",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Виолета Здравкова Георгиева 13.05.2019г. 175/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли МГ "Гео Милев",град Плевен, община Плевен-директор Ирена Борисова Петрова 13.05.2019г. 176/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. Св. Кирил и Методий",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Ваня Кирилова Петкова - Йотова 13.05.2019г. 178/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "П. Евтимий",с.Новачене, община Никопол-директор Нино Славев Великов 13.05.2019г. 179/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Лазар Станев",г.Плевен, община Плевен-директор Марияна Димитрова Туцева 13.05.2019г. 182/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски",с.Буковлък, община Плевен-директор Теодора Иванова Влахова - Петрова 13.05.2019г. 184/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 т.2 и т.4
Общоградско средношколско общежитие,г.Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 21.12.2018г. 139/21.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
Общоградско средношколско общежитие,г.Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 21.12.2018г. 139/21.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
НУ "Единство",г.Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 21.12.2018г. 138/21.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Единство",г.Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 21.12.2018г. 138/21.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
НУ "Патриарх Евтимий",г.Плевен, община Плевен-директор Весела Тодорова Йотова 20.12.2018г. 137/20.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Патриарх Евтимий",г.Плевен, община Плевен-директор Весела Тодорова Йотова 20.12.2018г. 137/20.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,г.Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 20.12.2018г. 135/20.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,г.Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 20.12.2018г. 135/20.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ОУ "Валери Петров",г.Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 17.12.2018г. 132/17.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Валери Петров",г.Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 17.12.2018г. 132/17.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ПГЗС "Александър Стамболийски",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор Виолета Георгиева Николова 04.12.2018г. 131/04.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т. 2 т.2 и т.4
ПГЗС "Александър Стамболийски",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор Виолета Георгиева Николова 04.12.2018г. 131/04.12.2018 г. по чл. 35, ал.1, т. 1 т.1 и т.3
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 03.12.2018г. 130/03.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 03.12.2018г. 130/03.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
СУ "Крум Попов",г.Левски, община Левски-директор Валентинка Дженева Райкова 06.11.2018г. 129/06.11.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 29.10.2018г. №128/29.10.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
ПГМЕТ "Девети май",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Наталия Веселинова Нанкова 14.09.2018г. 123/14.09.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ОУ "Неофит Рилски",с.Обнова, община Левски-директор Ваня Димитрова Радева 27.12.2018г. 140/27.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ОУ "Неофит Рилски",с.Обнова, община Левски-директор Ваня Димитрова Радева 27.12.2018г. 140/27.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Асеновци, община Левски-директор Александър Трифонов Александров 18.12.2018г. 133/18.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Хр. Ботев",г.Никопол, община Никопол-директор Иван Стоилов Павлов 25.07.2018г. 120/25.07.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ПГ по механоелектротехника,г.Плевен, община Плевен-директор Цветелина Иванова Стойкова 01.08.2018г. 119/01.08.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по механоелектротехника,г.Плевен, община Плевен-директор Цветелина Иванова Стойкова 01.08.2018г. 119/01.08.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ОУ "Валери Петров",г.Плевен, община Плевен-директор Ирен Зафирова Димитрова 30.05.2018г. 17/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГЯЕ "М.С.Кюри",г.Белене, община Белене-директор Мая Прокопиева Гъркова 28.06.2018г. 118/28.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
СУ "Христо Ботев",г.Славяново, община Плевен-директор Радостина Стефанова Болнова 28.06.2018г. 116/28.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
ОУ "Христо Ботев",с.Асеновци, община Левски-директор Александър Трифонов Александров 18.12.2018г. 133/18.12.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 т.1 и т.3
СУ "Христо Смирненски",г.Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 19.06.2018г. 112/19.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
СУ "Христо Ботев",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Тошко Борисов Гетов 18.06.2018г. 111/18.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
НУ "Отец Паисий",с.Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 15.06.2018г. 110/15.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
СУ "Хр. Ботев",г.Никопол, община Никопол-директор Иван Стоилов Павлов 15.06.2018г. 109/15.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,г.Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 15.06.2018г. 108/15.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
СУ "Неофит Рилски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Колдашка 14.06.2018г. 107/14.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.4 т.2 и т.4
НУ "Христо Ботев",с.Дисевица, община Плевен-директор Анелия Димитрова Влахова 08.06.2018г. 105/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ДФСГ "Интелект",г.Плевен, община Плевен-директор Емил Киливов Райков 08.06.2018г. 104/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
Общоградско средношколско общежитие,г.Плевен, община Плевен-директор Веселка Йосифова Лилова 08.06.2018г. 102/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Д-р Петър Берон",г.Плевен, община Плевен-директор Ваня Георгиева Дражева 08.06.2018г. 100/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Ясен, община Плевен-директор Лили Тодорова Стаменкова 08.06.2018г. 99/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Христо Ботев",г.Плевен, община Плевен-директор Цветелин Ненчев Горанов 08.06.2018г. 98/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Ставерци, община Долна Митрополия-директор Миглена Цветанова Минова 08.06.2018г. 95/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Иван Вазов",г.Плевен, община Плевен-директор Димитър Якимов Митев 08.06.2018г. 94/08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГСС "Проф. Иван Иванов",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Галя Иванова Денева - Кръстева 07.06.2018г. 93/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
Обединено училище "Никола Й. Вапцаров",с.Вълчитрън, община Пордим-директор Детелин Маринов Лунголов 07.06.2018г. 92/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Лазар Станев",г.Плевен, община Плевен-директор Марияна Димитрова Туцева 07.06.2018г. 91/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Отец Паисий",с.Опанец, община Плевен-директор Виктория Иванова Кунова 07.06.2018г. 90/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Анастасия Димитрова",г.Плевен, община Плевен-директор Тончо Христов Върбанов 07.06.2018г. 89/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГССТ "Никола Й. Вапцаров",г.Левски, община Левски-директор Йордан Александров Димитров 07.06.2018г. 88/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Асен Златаров",с.Гиген, община Гулянци-директор Николина Богомилова Маркова 07.06.2018г. 87/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Христо Смирненски",г.Койнаре, община Червен бряг-директор Даниела Иванова Цоньовска 07.06.2018г. 86/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГЯЕ "М.С.Кюри",г.Белене, община Белене-директор Мая Прокопиева Гъркова 07.06.2018г. 85/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Васил Левски",г.Белене, община Белене-директор Румяна Цветанова Богданова 07.06.2018г. 84/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Българене, община Левски-директор Мирела Борисова Пантелеева 07.06.2018г. 83/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ТГ "В. Е. Априлов",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Виолета Здравкова Георгиева 07.06.2018г. 81/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Кнежица",град Кнежа, община Кнежа-директор Анатоли Тодоров Драшански 07.06.2018г. 80/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Св.Св.Кирил и Методий",г.Пордим, община Пордим-директор Емилия Илиева Василева 07.06.2018г. 78/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Крушовица, община Долни Дъбник-директор Кристин Орлинова Тодорова 07.06.2018г. 77/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Йордан Йовков",г.Плевен, община Плевен-директор Тодор Йорданов Трайков 07.06.2018г. 76/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Климент Охридски",г.Плевен, община Плевен-директор Татяна Михайлова Христова 07.06.2018г. 75/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по мениджмънт и хранителни технологии,г.Плевен, община Плевен-директор Теменужка Георгиева Енчева 07.06.2018г. 74/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Отец Паисий",с.Върбица, община Плевен-директор Поля Стефанова Мерджанова 07.06.2018г. 73/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Вaсил Левски",г.Плевен, община Плевен-директор Таня Николова Тонева 07.06.2018г. 72/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Крум Попов",г.Левски, община Левски-директор Валентинка Дженева Райкова 07.06.2018г. 71/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Антон Страшимиров",с.Бохот, община Плевен-директор Теменужка Христова Маринова 07.06.2018г. 70/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ЦСОП "Петко Р. Славейков",г.Плевен, община Плевен-директор Милен Иванов Наков 07.06.2018г. 68/07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Климент Охридски",с.Буковлък, община Плевен-директор Теодора Иванова Влахова - Петрова 06.06.2018г. 67/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване,г.Плевен, община Плевен-директор Невена Николова Арабаджиева 06.06.2018г. 65/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Нeофит Рилски",село Градина, община Долни Дъбник-директор Николай Дучев Драганов 06.06.2018г. 64/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Христо Смирненски",г.Искър, община Искър-директор Мирослав Георгиев Шетовски 06.06.2018г. 63/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГЗС "Александър Стамболийски",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор Виолета Георгиева Николова 06.06.2018г. 61/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Чомаковци, община Червен бряг-директор Маринела Бенова Вълчанова 06.06.2018г. 60/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "П. Евтимий",с.Новачене, община Никопол-директор Нино Славев Великов 06.06.2018г. 59/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Брест, община Гулянци-директор Мария Любенова Замфирова 06.06.2018г. 58а/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГСАГ "Никола Фичев",г.Плевен, община Плевен-директор Нелия Тодорова Йочева 06.06.2018г. 57/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Единство",г.Плевен, община Плевен-директор Диана Маринчева Димитрова 06.06.2018г. 56/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Мечка, община Плевен-директор Цветислава Благоева Симеонова 06.06.2018г. 55/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Максим Горки",г.Левски, община Левски-директор Даниела Ценкова Георгиева 06.06.2018г. 54/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Св. Св. Кирил и Методий",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Ваня Кирилова Петкова - Йотова 06.06.2018г. 53/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий",с.Горна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Диана Христова Тоткова 06.06.2018г. 51/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Христо Смирненски",г.Гулянци, община Гулянци-директор Емилия Владимирова Петрушева 06.06.2018г. 50/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Бреница, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Мирковска 06.06.2018г. 49/06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Търнене, община Плевен-директор Поля Йорданова Блажева 05.06.2018г. 47/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Милковица, община Гулянци-директор Галя Данчева Цанева 05.06.2018г. 46/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Христо Смирненски",г.Плевен, община Плевен-директор Николай Иванов Иванов 05.06.2018г. 45/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Хр. Ботев",с.Комарево, община Долна Митрополия-директор Людмила Гаврилова Петкова 05.06.2018г. 44/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Божурица, община Долна Митрополия-директор Мирена Тодорова Георгиева 05.06.2018г. 43/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГМЕТ "Хр.Смирненски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Николай Александров Бачийски 05.06.2018г. 42/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГХТ "Юрий Гагарин",г.Червен бряг, община Червен бряг-директор Лиза Маринова Ценова 05.06.2018г. 40/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Васил Левски",с.Долни Луковит, община Искър-директор Искра Цветанова Въчковска 05.06.2018г. 39/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Отец Паисий",г.Плевен, община Плевен-директор Иван Стефанов Вълков 05.06.2018г. 38/05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Христо Ботев",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Тошко Борисов Гетов 04.06.2018г. 36/04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГХВТ "Луи Пастьор",г.Плевен, община Плевен-директор Лилия Петкова Манолова 04.06.2018г. 33/04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по туризъм "Алеко Константинов",г.Плевен, община Плевен-директор Малинка Димитрова Маринова 04.06.2018г. 32/04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
МГ "Гео Милев",град Плевен, община Плевен-директор Ирена Борисова Петрова 01.06.2018г. 30/01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Пелишат, община Плевен-директор Петя Стефанова Хаджиева 01.06.2018г. 27/01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГЗ "Стефан Цанов",г.Кнежа, община Кнежа-директор Светлана Господинова Калапишева 01.06.2018г. 26/01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
НУ "Св. св. Кирил и Методий",г.Славяново, община Плевен-директор Любка Панайотова Данева 31.05.2018г. 25/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГПСТТ "Г.С.Раковски",г.Плевен, община Плевен-директор Соня Парашкевова Йорданова 31.05.2018г. 24/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Петърница, община Долни Дъбник-директор Анета Атанасова Николова 31.05.2018г. 23/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Васил Априлов",г.Долна Митрополия, община Долна Митрополия-директор Цветанка Маринова Митева 31.05.2018г. 22/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров",г.Плевен, община Плевен-директор Калин Цветанов Йончев 31.05.2018г. 21/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по лозарство и винарство "Ал. Стамболийски",г.Плевен, община Плевен-директор Геновева Савчева Николова 31.05.2018г. 20/31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Стоян Заимов",г.Плевен, община Плевен-директор Анни Климентова Петкова 30.05.2018г. 18/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Пейо Яворов",г.Плевен, община Плевен-директор Руси Николов Русев 30.05.2018г. 16/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Васил Левски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Таня Костадинова Цуцуманова 30.05.2018г. 14/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",с.Бръшляница, община Плевен-директор Веселинка Георгиева Николова 30.05.2018г. 13/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Димчо Дебелянов",г.Белене, община Белене-директор Анелия Атанасова Генова 30.05.2018г. 11/30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици,г.Плевен, община Плевен-директор Юрий Боянов Тодоров 29.05.2018г. 8/29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ПГ по транспорт "Проф. Цветан Лазаров",г.Плевен, община Плевен-директор Наско Нейков Найденов 29.05.2018г. 7/29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
СУ "Неофит Рилски",г.Кнежа, община Кнежа-директор Веселка Георгиева Колдашка 29.05.2018г. 6/29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ЦСОП "Леда Милева",г.Долни Дъбник, община Долни Дъбник-директор Татяна Начкова Митева 29.05.2018г. 4/29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев",с.Садовец, община Долни Дъбник-директор Весела Атанасова Петкова 28.05.2018г. 2/28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4
ОУ "Христо Смирненски",с.Ореховица, община Долна Митрополия-директор Здравко Михайлов Пенев 28.05.2018г. 1/28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2 т.2 и т.4