Наименование:

Защита на личните данни

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН   /РУО-ПЛЕВЕН/,

Адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“, № 23

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ: АЛБЕНА ТОТЕВА, Началник на РУО-ПЛЕВЕН, тел. № 064/800954

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

Елена Иванова Златева, тел. № 0882030565, e-mail: ezlatevaa@abv.bg