Текущи новини

Дата на публикуване:10.03.2022г.

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила

Дата на публикуване:07.03.2022г.

ГОРЕЩИ ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Дата на публикуване:07.03.2022г.

Информация за подадените заявления от зрелостници за държавните зрелостни изпити през сесията май-юни на учебната 2021/2022 година

Дата на публикуване:07.03.2022г.

Информация за олимпиади и състезания

Дата на публикуване:07.03.2022г.

Информация за деца и ученици, търсещи международна закрила

Дата на публикуване:03.02.2022г.

Национално външно оценяване - VII и X клас – подаване на заявления за изпити по желание

Дата на публикуване:23.12.2021г.

Актуализирана информация за наградени педагогически специалисти и директори, работещи в образователни институции на територията на област Плевен  за 2021 година.

Дата на публикуване:07.12.2021г.

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование през учебна 2021/2022 година

Дата на публикуване:17.09.2021г.

Подкрепа на директорите с информация за осигуреност с педагогически специалисти

формуляр на РУО - Плевен към база данни на свободни педагогически специалисти 

Брой страници: 2