Текущи новини

Дата на публикуване:31.03.2022г.
Кратък текст на новината:
Областна конференция по предучилищно и начално училищно образование “Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците”, посветена на 140 години предучилищно образование в България

Съдържание на новината:

           На 30.03.2022 г. в гр. Плевен се проведе ежегодната Областна конференция по предучилищно и начално училищно образование “Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците”, посветена на 140 години предучилищно образование в България, организирана от Регионално управление на образованието – Плевен и с подкрепата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически колеж – Плевен.

            Конференцията беше открита от г-жа Албена Тотева – Началник на Регионално управление на образованието – Плевен. Поздрав към участниците беше отправен и от доц. Емил Бузов – Директор на Педагогически колеж – Плевен.

            Участниците в конференцията бяха поздравени с онлай поздрав от ученици от иновативно Начално училище „Христо Ботев“ гр. Плевен и деца от Детска градина „Детска планета“ с. Бреница.

В конферентната програма участваха над 50 педагогически специалисти от детски градини и училища в област Плевен и студенти от Педагогически колеж – Плевен, с 27 доклада и презентации. В рамките на конференцията бяха споделени добри педагогически практики по актуални образователни политики, в следните тематични направления:

- „Прилагане на компетентностния подход в образователния процес, чрез ИКТ-базирани технологии и работа в дигитална образователна среда“;

- „Взаимодействие и партньорства между детската градина и началното училище – добри практики и иновативни модели“;

- „Компетентностният подход в управлението на образователните институции“.

            Областна конференция по предучилищно и начално училищно образование “Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците” се превърна във форум за професионален обмен на опит и идеи, споделяне на преживявания, предложения за професионални партньорства между образователните институции, създаване на мотивация и нагласа за нови професионални успехи.

  

Регионално управление на образоването - Плевен


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване