Текущи новини

Дата на публикуване:01.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация за приемане и обучение на деца и ученици, търсещи и получили закрила 


Съдържание на новината:

Заявление  ТУК

Приемане и обучение за лица, търсещи или получили международна закрила, когато не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование  ТУК

Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище  ТУК

Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст  ТУК

Учебни програми по български език като чужд  ТУК    ТУК

Отчитане на допълнителното обучение по български език като чужд   ТУК   отчет

Образователни ресурси

Учебно помагалo по български език А1

Учебно помагало по български език А2

Учебно помагало по български език B1


Публикувано от:
Ненчева, Росица
Старши експерт по приобщаващо образование