Текущи новини

Дата на публикуване:04.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България


Съдържание на новината:

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България

Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15 /2019 г. на МОН

Свободни работни места за длъжности в училищата в област Плевен https://www.ruobg.com/jobs

 


Публикувано от:
Василева, Виолета
Старши експерт за обучението в начален етап