Текущи новини

Дата на публикуване:21.06.2022г.
Кратък текст на новината:

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛЕВЕН

ТРЕТИ ОБЛАСТЕН ФОРУМ

„ПАНОРАМА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, ПЛЕВЕН, 2022 Г.


Съдържание на новината:

На 21.06.2022 г. в гр. Плевен се проведе Трети Областен форум на Регионално управление на образованието – Плевен „Панорама на предучилищното образование“, Плевен, 2022 г., посветен на 140 години предучилищно образование в България, под мотото „ТВОРЧЕСКИ, ИНОВАТИВНИ, УСПЕШНИ“. Форумът се проведе на открито, в двора на ДГ „Иглика“ гр. Плевен, ул. "Карлово" № 4. 

Всички участници бяха посрещани от децата на ДГ „Иглика“ гр. Плевен и оставяха своите пожелания и послания на банер „За децата с любов“, с осъзнатата отговорност, с мисия за бъдещето на децата. Вълшебната картина, която беше сътворена, е приказния свят, в който децата искат да живеят.

Г-жа Албена Тотева – началник на Регионално управление на образованието – Плевен, откри третата „Панорама на предучилищното образование“ в област Плевен.  Гости и участници във форума бяха доц. Емил Бузов – директор на Педагогически колеж Плевен, представители на регионалните управления на образованието и директори на детски градини  от област Монтана и област Враца, експерти и специалисти от общинските администрации от област Плевен, деца, педагогически специалисти, родители.

Форумът „Панорама на предучилищното образование“, Плевен, 2022 г. започна с пъстър  „Детски хоровод“, в който участваха деца от детски градини в област Плевен.

В рамките на форума бяха реализирани дейности в творчески, практико-приложни ателиета за иновативни педагогически специалисти и деца от иновативни детски градини, детски градини, работещи по иновативни модели, практики и Програмни системи, обединени в професионални мрежи за кариерно и творческо развитие.

1. „Децата в действие сбъдват мечтите си“- практико-приложни дейности по иновативни модели и практики за предприемачество и бизнес идеи от детските градини в област Плевен.

2. „Съвременни, Творящи, Експериментиращи, Активни Малчугани“ - STЕAM образование в детската градина, от нас започват иновациите, проектни дейности по „Еразъм+“, eTwinning, Национални програми, ПП „Утринна приказка“, иновативни педагогически практики и модели, реализирани в детските градини от област Плевен.

Съпътстващите изложби по време на форума, експонирани в ДГ „Иглика“ гр. Плевен, са част от областните инициативи, посветени на 140 години предучилищно образование в България:

- „В света на детските мечти“ – изложба на 240 детски рисунки на деца от детските градини в област Плевен;

- „Детска игрология“ – изложба на 28 игрови материали и средства, авторско творчество на иновативни педагогически специалисти от област Плевен.

В обявените от Регионално управление на образованието – Плевен конкурси, посветени на 140 години предучилищно образоване в България, са излъчени и победители, които ще бъдат отличени с грамоти за първо, второ, трето място и поощрителни грамоти, а за всички участници ще има грамоти за участие в Трети Областен форум „Панорама на предучилищното образование“, Плевен, 2022 година.

С детски флашмоб „Спортуваме заедно“, в който се включиха всички участници в панорамата на предучилищното образование и парад на детските балони, полетели в безкрайната синева с послания „НИЕ СМЕ БЪДЕЩЕТО“, с дъгата на нашите чувства, с безброй и едно детски желания и мечти, полетели към децата от целия свят, за да им разкажат за  иновативните, творчески и успешни деца и учители от област Плевен, като послание за мир, за благоденствие, за радост и нови срещи, беше закрит третия Областен форум „Панорама на предучилищното образование“, Плевен, 2022 г., посветен на 140 години предучилищно образование в България.

Всички участници, заедно, сътвориха един прекрасен ден, ден на предучилищното образование в област Плевен, ден с много дейности, емоции и преживявания, ден на професионални приятелства, споделяния и действия. Заедно, защото когато сме заедно сме по-силни, по знаещи и по-можещи. Ден на „ТВОРЧЕСКИ, ИНОВАТИВНИ, УСПЕШНИ“ деца, педагогически специалисти и всички заинтересовани партньори,  които са съпричастни и отговорни към развитието на предучилищното образование в България.

С огромна благодарност към всички участници!

 Регионално управление на образоването – Плевен


Публикувано от:
Додова, Маруся
Старши експерт по предучилищно образование