Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"

Публикувано от: Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
ОУ "Христо Ботев", село Рупци, община Червен бряг 6 а общообразователна 15 16.05.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 9 а Професия: Техник-технолог по качеството на храни и напитки, специалност: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 0 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 8 а професия: Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия, специалност: Осигуряване на продуктова информация 0 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 8 а професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност: Топлотехника-топлинна, климатична, вентилациона и хладилна 5 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 9 а професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност: Топлотехника-топлинна, климатична, вентилациона и хладилна 4 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 12 а професия: Техник -технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост, специалност: Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост 4 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 9 б професия: Лаборант, специалност: Технологичен и микробиологиен контрол в хранителните производства 2 29.04.2022г.
ПГХВТ "Луи Пастьор", град Плевен, община Плевен 10 б професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна 3 29.04.2022г.
Брой страници: 102