Политика за достъпност на сайта

 

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на World Wide Web Consortium - Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) и достигане на ниво на съответствие AA

Достъпност и начин на ползване

Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в разнообразни, налични към момента интернет браузъри (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и др.) и използването му гарантира съвместимост както с по-стари версии, така и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

За да помогнем на хората, използващи четци или други помощни програми, ние създадохме страницата по такъв начин, че да предоставя лесен и безопасен достъп до цялата информация. Например, използвали сме контрастиращи цветове, за да намалим проблемите за хора с увредено зрение и сме премахнали проблясващи ефекти, които могат да бъдат вредни. Повечето контекстни изображения, използвани в този сайт, включват кратки алтернативни текстови описания, четими чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци (чрез ALT атрибути). Изцяло декоративни графични изображения или такива, около които вече има текст, който дава информацията за изображението може да не съдържат такива описания (т.е. да имат празни ALT атрибути).

Избягват се: прекалено големи образи, карти на образите, употреба на рамки и анимация.

Използват се хипертекстови линкове, които са разбираеми и извън контекста.

Използват се заглавия, списъци и структура на уеб сайта по един съгласуван начин, включващо използването на CSS за контролиране на дизайна и структурата на сайта. Картата на сайта осигурява общо усещане за топологията на сайта, като дава директен достъп до всяка една негова страница.

Функционалността на сайта може да се изпълнява през клавиатурата като входящ интерфейс, без да има лимитиран времеви интервал между натисканите клавиши. Няма ограничение за времето, за което можете да гледате страницата или да въвеждате информация.

Настройки на браузъра

Съвременните браузъри дават възможност за промяна на изгледа на сайта. Могат да се задават например размер и цвят на текста, цветовете на текстовите хипервръзки, на фона и дори да зададете свои собствени каскадни стилове (CSS). За тези настройки, както и за клавишните комбинации за достъп до функционалностите на сайта вижте помощната информация на Вашия браузър.

В сайта е вградена възможност за промяна големината на шрифта чрез бутони "Размер на шрифта": "+" и "-" съответно за уголемяване и намаляване (в горния десен ъгъл на всяка страница).

Изключения

В сайта има и съдържание във формати, които не са обхванати в WCAG 2.0 (като Flash, PDF и др.).

За контакт с нас

Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет страницата ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, моля да се свържете с нас на електронен адрес: ruo@ruopleven.bg.

В писмото си посочете:

  • същността на проблема, който ограничава достъпа Ви;
  • интернет адреса на желания от Вас материал;
  • формат, в който предпочитате да получите този материал;
  • информация за контакт с Вас.